CSSI - Theodora Hulsbrinck 
CSSI

Theodora Hulsbrinck

 • Name
  Theodora Hulsbrinck [S24]
   
 • ID
  I1438
 • Gender
  Female
  6 Total Ancestors
 • Immigrant Ancestors are displayed in italics
 • Ancestors with no parents are displayed in bold
Generation 1
[1.01  2]   Theodora Hulsbrinck (1727-) DEU
Generation 2
[1.02*  ]   Gerhard _Wilhelm Hulsbrinck (<1707->1744) DEU
[2.01  3]   Lucia Maes (1700-1779) DEU
Generation 3
[2.02*  ]   Georgius gen. Chorus Maes (~1662-1734) DEU
[3.01  4]   Theodora Lem (1677-1741) DEU
Generation 4
[3.02*  ]   Theodor Lem (<1649->1679) DEU
[4.01*  ]   Lucia Teilmans (<1649-1694) DEU
Built by Gigatrees (3.0.11) Q(83.01)